ForsideProfilServiceKravDiverseFoto-galleri
 
     
 

CV om kompaskorrigering

Jørgen Wittrup fra Nav-Consult er uddannet skibsfører og har en videregående akademisk uddannelse og har været navigationsskolelærer (lektor) på Svendborg Navigationsskole (siden SIMAC) i mere end 35 år. Under denne periode har jeg medvirket i uddannelsen af styrmænd og skibsfører og har på opfordring fra Søfartsstyrelsen skrevet lærebøger om Navigation, herunder lærebøger om Deviation og Kompasretning. Lærebøgerne bruges på de Maritime Uddannelser og endvidere bruges lærebøgerne på Yachtskipperuddannelserne.

Sideløbende med undervisningen (fortrinsvist i Navigation, Skibsadministration og Søret) har jeg foretaget mere end 700 kompasjustering på nybyggede og reparerede skibe fra danske værfter samt på danske og udenlandske skibe i danske farvande, og under denne service har jeg samarbejdet med Rederiers Tekniske Inspektører, Skibsinspektører fra Klassifikationsselskaber samt fra Søfartsstyrelsen og altid med anerkendt resultat.

Mange Nationale Maritime Myndigheder (såkaldte Flagstater) og International Maritime Organisation (IMO) tillader skibsfører og navigatører at udføre kompasretning – skøn det teoretiske kendskab til Deviationslæren og til Kompaskorrigeringslæren er blevet reduceret (eller mere eller mindre forladt) i uddannelsen af styrmænd og skibsførere og endvidere betragtes disse elementer undertiden som værende umoderne/passé.

Det er ofte kun skibsføreren, der har kendskab til kompaskorrigering, men da skibsføreren ofte har en stor arbejdsbyrde med pligter om bord så som besætningens, skibets og ladningens sikkerhed samt diverse skibsforretninger relateret til myndigheder og charteren, kan det teoretiske og praktiske kendskab og især tiden til kompaskorrigeringen være en smule begrænset.

Mange Rederier, Charter og Vetting-Inspektører accepterer og anerkender ikke, at skibets navigatører udfører selvstændig kompaskorrigering i forbindelse med den årlige fornyelse af Deviationstabellen

Nav-Consult har derfor erkendt behovet for Online vejledning i Kompaskorrigering , idet det ofte rundt om på kloden er vanskeligt at få fat på en kompasretter og ofte forbundet med meget store omkostninger. Endvidere forsinkes skibe ofte flere timer ved Om Bord Kompasretningen, hvilket ikke er ønskeligt i forhold til skibets charter.

 
 
 
         
 

NAV-CONSULT   v./ Jørgen Wittrup - Vindeby Pilevej 15, 5700  Svendborg - Mobil: 23 44 04 48