ForsideProfilServiceKravDiverseFoto-galleri
Online ServiceOm Bord Service
     
 

NAV-CONSULTs Online Service

Nav-Consult er blevet kontaktet af nationale og internationale rederier for gennem brug af vores Online Service at vejlede skibsførere på deres skibe i forbindelse med den årlige fornyelse af skibenes Deviationstabel, medens skibene uden forsinkelse fortsætter deres rejse.

Når vores Online Service bringes i anvendelse, modtager skibsføreren en grundig vejledning i kompaskorrigerings-processen.
Nav-Consult kræver, at skibet sender informationer om Magnetkompasset (Serienummeret, Type og Fabrikat), Korrigeringsmidlerne og disses placering i og omkring Nathuset, evt. Gyrofejl, Skibets Geografiske Position (af hensyn til Jordens Magnetfelt og Misvisning). Skibet skal endvidere foretage en omsvajning for at fastslå den eksisterende deviation samt oplyse om skibets kondition (balast/lastet) og om vind og vejr på stedet. Disse oplysninger sendes så pr. e-mail til Nav-Consult, som foretager beregninger og sender den egentlige vejledning til skibet. Efter et tilfredsstillende resultat modtager skibet så den nye Deviationstabel via e-mail, og originaldokumentet lamineres og fremsendes til rederiet. Al korrespondance mellem Skib og Nav-Consult gemmes som bevis for processen og rederiet holdes løbende underrettet.
Handelsskibene takseres med timebetaling efter tidsforbrug. Handelsskibe over 5 bruttotons (GT) er fritaget for moms.

   
         
 

NAV-CONSULT   v./ Jørgen Wittrup - Vindeby Pilevej 15, 5700  Svendborg - Mobil: 23 44 04 48