ForsideProfilServiceKravDiverseFoto-galleri
Solas Chapter VPanamaNote/Advarsel
 
 

Note/Advarsel

Nav-Consult finder det rimeligt at oplyse og advare navigatører om ustabile visninger på Magnetkompasset, når skibe sejler på høje magnetiske bredder. Disse advarsler ses i det efterfølgende.

På høje magnetiske bredder - især I arktiske farvande - hvor Jordens Horisontale Magnetiske Intensitet (H) er svag ( H er proportional med cosinus til Jordens Magnetfelts Inklinationsvinklen (I)), kan skibets Magnetiske Egenfelt (K) skabe en kraftig og mærkbar ændring af Magnetkompassets Stillingskraft (H’), hvorved

  • der kan opstå vanskeligheder for magnetkompasset med at indstille sig på støt kurs.
  • deviationen kan blive kraftigt domineret af skibets Magnetiske Egenfelt (K)

eller i værste tilfælde

  • Magnetkompassets Nord-retning holdes i K’s retning, uanset hvilke kurs skibet ligger an, hvorved Magnetkompassets visning bliver ubrugelig


Bemærk endvidere:

På høje magnetiske bredder, hvor Magnetkompassets Stillingskraft (H’) kan være meget svag, skal skibet ligge støt* på kursen

  • før der foretages sammenligning mellem Magnetkompassets kurs og Gyrokompassets kurs
  • før og under deviationsundersøgelse
  • før og under en eventuel Magnetkompas korrigering

*Det kan tage ganske lang tid - op til flere minutter – før Magnetkompasset indstiller sig på støt kurs.

 
 
 
         
 

NAV-CONSULT   v./ Jørgen Wittrup - Vindeby Pilevej 15, 5700  Svendborg - Mobil: 23 44 04 48